5000 underskrifter

Vil du bidra til å samle 5000 underskrifter? Last ned skjema 5000 underskrifter (PDF) følg anvisningene nøye. Signerte skjema sendes inn til oss per post.

Status uke 47

3860 mottatte og registrerte underskrifter.

Gi en gave

Her vil det etter hvert blir mulig å gi en gave via Vipps og bank. Allerede nå kan du henvende deg på e-post regnskap@partietsentrum.no

Bli medlem nå

Medlemskontingenten er kr. 200/100,- for deg under 30 år. Bli medlem!

VÅR PLATTFORM. LEAVE NO ONE BEHIND.

Partiet Sentrum har vedtatt en politisk plattform som bygger på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæring. Vår felles visjon er «Leave no one behind» som understøttes av tre temastolper: Mangfold og likeverd | Fellesskap og sosial rettferdighet | Klima og miljø

Vi trenger 5000 underskrifter for å etablere et politisk parti. Vil du bidra?

Vårt mål er å samle 5000 underskrifter så raskt som mulig, slik at vi kan stille lister i stortingsvalget 2021. Slik kan du bidra: Last ned skjema 5000 underskrifter (PDF), og følg anvisningene nøye. Signert skjema returneres til oss per post.

Motta vårt nyhetsbrev på e-post.

Nyhetsbrev

If not now, when?

Partiet Sentrum ble stiftet den 24. september 2020.
Noen av våre saker:

Vi vil fremme toleranse for mangfold og forskjellighet
Vi vil bygge ned samfunnsskapte barrierer
Vi vil bidra til å realisere FNs Bærekraftsmål
Vi vil fremme fellesskap og sosial rettferdighet
Vi vil ta klimakrisen på alvor
3860

Vi har mottatt og registrert 3860 fysiske underskrifter av 5000 som er målet.

Et nytt parti

Som kan stå opp for våre grunnleggende humanistiske samfunnsverdier. Som tar opp kampen mot sosialt og økonomisk utenforskap. Som tar på alvor at vi står i en klimakrise. Vi trenger et parti som kompromissløst tar avstand fra polariserende og splittende retorikk.

Lokale grupper

Ønsker du å engasjere deg lokalt eller regionalt? Gruppene oppnevnes av styret. Ta gjerne kontakt på e-post: styret@partietsentrum.no