Valg 2021

Mener du at Norge trenger et parti som fremmer verdien av mangfold og inkludering, som tar klimakrisen på alvor og gir mennesker flere muligheter til å bidra i samfunnet? Mener du som oss, at alle skal med?

Gi en gave

Vi arbeider på dugnad og har ingen offentlig partistøtte i 2021. Ønsker du å bidra til at vi kan forandre verden litt?

VIPPS #647004
Takk for gaven!

Bli medlem nå

Vi vil bygge kapasitet i mennesker og få fart på den grønne omstillingen. Vil du være med å bygge opp et nytt parti basert på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene?
Bli medlem!

stortingsvalgprogram 2021-2025

Spent på vår program? Se vårt rykende ferske Stortingsvalgprogram.

Kampen mot utenforskap er vår sak nr. 1

Vårt program bygger på sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

Vi gir alle en mulighet. Det er vår visjon.

Partiet Sentrum ble stiftet den 24. september 2020.
Noen av våre saker:

Vi vil fremme verdien av mangfold
Vi vil bygge ned samfunnsskapte barrierer
Vi vil bidra til å realisere FNs Bærekraftsmål
Vi vil fremme fellesskap og sosial rettferdighet
Vi vil ta klimakrisen på alvor
7800

Vi har overlevert ca 7800 fysiske underskrifter til Brønnøysundregistrene. 5000 var målet.

Et nytt parti

Som kan stå opp for våre grunnleggende humanistiske samfunnsverdier. Som tar opp kampen mot sosialt og økonomisk utenforskap. Som tar på alvor at vi står i en klimakrise. Vi trenger et parti som kompromissløst tar avstand fra polariserende og splittende retorikk.

Vårt formål

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FNs bærekraftsmål. Partiet
Sentrum er eit blokkuavhengig og livssynsope parti.