5000 underskrifter

Vi takker alle som har bidratt til å samle over 5000 underskrifter til støtte for etablering av partiet Sentrum!

Status

7800 underskrifter er overlevert til Brønnøysundregistrene.

Gi en gave

VIPPS #647004
Takk for gaven!

Bli medlem nå

Medlemskontingenten er kr. 200/100,- for deg under 30 år. Bli medlem!

VÅR PLATTFORM. LEAVE NO ONE BEHIND.

Partiet Sentrum har vedtatt en politisk plattform som bygger på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæring. Vår felles visjon er «Leave no one behind» som understøttes av tre temastolper: Mangfold og likeverd | Fellesskap og sosial rettferdighet | Klima og miljø

60 medlemmer deltar i politiske utvalg. Vi lager nå vårt første stortingsvalgprogram

Vi vil takke alle som har bidratt til å realisere kravet om 5000 underskrifter for partidannelsen av Sentrum!

Mennesker og bærekraft først.

Partiet Sentrum ble stiftet den 24. september 2020.
Noen av våre saker:

Vi vil fremme toleranse for mangfold og forskjellighet
Vi vil bygge ned samfunnsskapte barrierer
Vi vil bidra til å realisere FNs Bærekraftsmål
Vi vil fremme fellesskap og sosial rettferdighet
Vi vil ta klimakrisen på alvor
7800

Vi har overlevert ca 7800 fysiske underskrifter til Brønnøysundregistrene. 5000 var målet.

Et nytt parti

Som kan stå opp for våre grunnleggende humanistiske samfunnsverdier. Som tar opp kampen mot sosialt og økonomisk utenforskap. Som tar på alvor at vi står i en klimakrise. Vi trenger et parti som kompromissløst tar avstand fra polariserende og splittende retorikk.

Lokale grupper

Ønsker du å engasjere deg lokalt eller regionalt? Gruppene oppnevnes av styret. Ta gjerne kontakt på e-post: styret@partietsentrum.no