Om oss.

Organisasjon

  1. Medlemskap
  2. Styret
  3. Arbeidsgrupper i fylkene
  4. Frivillig kommunikasjonsteam
  5. 60 medlemmer deltar i programprosessen som ledes av styret

Ønsker du å bidra i våre fylkesvise arbeidsgrupper?

Se kontaktpersoner i fylkene.