Oppnevnte arbeidsgrupper i fylkene.

Styret i Sentrum har oppnevnt følgende kontaktpersoner for arbeidsgrupper i fylkene:

Viken

Kontaktperson/ leder: Alf Richard Kraggerud (tlf. 966 25 534)

Oslo

Kontaktperson/ leder: Olaf Reisegg (tlf. 906 58 192)

Nordland

Kontaktperson/ leder: Tore Christiansen (tlf. 456 19 198)

Trøndelag

Kontaktperson/ leder: Odd Anders With (tlf. 952 63 233). Arbeidsgruppe: Ingrid Marie Hildrum, Espen Oseid Danielsen, Marius Damli Andresen, Magnus Skoglund, Benedicte Haakonsen, Hilde Opoku, Knut Inge Gjønnes, Anna Lina, Per Winsnes.

Vestland

Kontaktperson/ leder: Stein Robert Osdal (tlf. 417 64 312). Arbeidsgruppe: Marita Bru, Arez Sharif, Paal Myklebust, Trond Gammelsæter, Marianne Tomren, Audun Mundal, Tom Sverre Tomren.

Møre og Romsdal

Kontaktperson/ leder: Tomas Trogstad (tlf. 90710376)

Rogaland

Kontaktperson/ leder: Gaute Brækken (tlf. 488 95 748).

Agder

Kontaktperson/leder: Irene Solli (tlf. 926 66 207)

Vestfold og Telemark

Kontaktpersoner: Grethe og Knut Henning Duesund (tlf. 416 26 656)

– For en som har jobbet med å analysere og operasjonalisere konseptet bærekraftig utvikling i 25 år, er det å basere et politisk parti på bærekraftmålene interessant. Fra å anse dette utgangspunktet som merkverdig, har jeg etter noen runder i tenkeboksen kommet fram til at det kan være en genistrek.

Hilde Opoku, arbeidsgruppen i Trøndelag Sentrum

VI TRENGER ARBEIDSGRUPPER I ALLE FYLKER! ØNSKER DU Å BIDRA?

Ønsker du å bidra til at Sentrum får en arbeidsgruppe også i ditt fylke? Send en e-post til styret@partietsentrum.no