Oppføringer av Kristin Walstad

Vi må styrke diskrimineringsvernet!

Det er opprørende og skremmende å høre Presilyas (23) fortelling om de uakseptable og alvorlige rasistiske opplevelsene hun og søstrene har opplevd i Lillesand. Det er bra at kommunen tar tak i hendelsen nå. Dessverre er ikke historien unik. Alt for mange barn og unge har opplevd lignende historier rundt om i landet. Det viser […]