Oppføringer av

John Harald Bondevik går inn i etablererstyret

John Harald Bondevik er gift og har tre barn. Fra ungdomsalder engasjerte han seg i ulike frivillige organisasjoner, med diverse styreverv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. John Harald Bondevik har hatt det meste av sin yrkeskarriere innen skole eller skolerelatert virksomhet; mest som lærer og inspektør. P.t. jobber han som seniorrådgiver for skole og […]