Bli medlem.

Medlemsregistrering

Unge Sentrum

Er du mellom 13-30 år er du velkommen til å melde deg inn i vår ungdomsorganisasjon. Som medlem i Unge Sentrum har du de samme rettighetene som medlemmer av moderpartiet.

Medlemskontingent

For å redusere økonomiske barrierer for deltakelse har Sentrum vedtatt «valgfri kontingent». Det vil si at du selv velger om du kan betale 100/200/500 kroner.

Medlemsservice

Har du spørsmål om ditt medlemskap? Kontakt oss på:
medlem@partietsentrum.no

Hvorfor engasjere seg i politikken?

For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Det er mange måter å delta på.

Partiets formål:

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FN sine bærekraftsmål. Partiet hentar sin inspirasjon frå grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn.