Bli medlem.

Alle som slutter seg til foreningens formål og politiske plattform kan bli medlem.

Du kan lese våre vedtekter  her.

Medlemsregistrering

Har du spørsmål om ditt medlemskap? Kontakt oss på:
medlem@partietsentrum.no.

Hvorfor engasjere seg i politikken?

For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Det er mange måter å delta på.