Våre fylkeslag.

(sist oppdatert 01.03.21)

Viken fylkeslag

Fylkesleder: Kristin Walstad. Nestledere: Alf Richard Kraggerud tlf. 966 25 534 og Sajid Mukhtar. E-post: viken@partietsentrum.no

Oslo fylkeslag

Fylkesleder: Olaf Reisegg tlf. 906 58 192, e-post: oslo@partietsentrum.no

Trøndelag fylkeslag

Fylkesleder: Espen Oseid Danielsen.

Vestland fylkeslag

Fylkesleder: Stein Robert Osdal tlf. 417 64 312 og e-post: vestland@partietsentrum.no

Møre og Romsdal fylkeslag

Fylkesleder: Tomas Trogstad tlf. 90710376, e-post: mr@partietsentrum.no

Rogaland fylkeslag

Fylkesleder: Gaute Brækken tlf. 488 95 748, e-post: rogaland@partietsentrum.no

Innlandet fylkeslag

Fylkesleder: Cecilie Fjelltun, tlf. 404 88 838, e-post: innlandet@partietsentrum.no

Agder fylkeslag

Fylkesleder: Irene Sollie, e-post: agder@partietsentrum.no

Vestfold og Telemark fylkeslag

Fylkesleder: Knut Henning Duesund (Telemark) tlf. 416 26 656. Nestleder: Thore Sebastian Nielsen (Vestfold), e-post: vt@partietsentrum.no

Troms og Finnmark (arbeidsgruppe)

Kontaktperson/leder: Ruth Stenersen, e-post: ruth.leonore@icloud.com

Nordland (arbeidsgruppe)

Kontaktperson/ leder av arbeidsgruppe: Tore Christiansen (tlf. 456 19 198)

– For en som har jobbet med å analysere og operasjonalisere konseptet bærekraftig utvikling i 25 år, er det å basere et politisk parti på bærekraftmålene interessant. Fra å anse dette utgangspunktet som merkverdig, har jeg etter noen runder i tenkeboksen kommet fram til at det kan være en genistrek.

Hilde Opoku,  Sentrum Trøndelag