Sentralstyret.

Sentralstyret består av:

Geir Lippestad (leder)
Kristin Walstad (1. nestleder)
Irene Solli (2. nestleder)
Kristofer Olai Ravn Stavseng
Dag Sele
John Harald Bondevik
Tom Sverre Tomren
Lillian Razafimandimby Våje
Tone Grøttum