Vi må styrke diskrimineringsvernet!

Det er opprørende og skremmende å høre Presilyas (23) fortelling om de uakseptable og alvorlige rasistiske opplevelsene hun og søstrene har opplevd i Lillesand. Det er bra at kommunen tar tak i hendelsen nå. Dessverre er ikke historien…