Stortingsvalgprogram 2021 – førsteutkast

Høring i partiorganisasjonen
Partiets organer har høringsfrist 25. mars 2021.
Skjema for endringsforslag (kun for partiets organer)

Tore Christiansen, leder programkomiteen