Unge Sentrum er under etablering.

Dersom du ønsker å bidra i etableringen av Unge Sentrum er du velkommen til å ta kontakt med Kristofer.

Ungdomspartiene i Norge er en viktig arena for ungdom som vil engasjere seg i politikk og møte jevnaldrende som deler deres politiske syn. Ungdomspartiene er en viktig rekrutteringskilde for tillitsvalgte og medlemmer til moderpartiene, og de innehar formell makt gjennom å være representert i moderpartienes lokale, regionale og sentrale organer

Bufdir