Viken fylkeslag Denne siden er under utvikling.

Fylkesstyret, valgt 2. mars 2021

Faste styremedlemmer

 • Leder: Kristin Walstad (Akershus)
 • 1. nestleder: Alf Richard Kraggerud (Akershus)
 • 2. nestleder: Sajid Mukhtar (Buskerud)
 • Styremedlem: Tone Lisbeth Mørk (Østfold)
 • Styremedlem: Oddvar Meyer (Østfold)
 • Styremedlem: Hamid Rukhsar (Akershus)
 • Styremedlem: Maria Leganger (Buskerud)
 • Styremedlem: Mette Kalve (Akershus)
 • Styremedlem: Petter Moen (Akershus)
 • Styremedlem: Silje Aalandslid (Akershus)
 • Styremedlem: Ragnhild Sørbotten (Østfold)
 • Styremedlem: Kanwal Suleman (Akershus) (med vara fra Buskerud)

Varamedlemmer

 • Varamedlem: Lilliann E. R. Våje (Østfold)
 • Varamedlem: Christina R. Ytterbøe (Akershus)
 • Varamedlem: Birger Torgersen (Akershus)
 • Varamedlem: John Harald Bondevik (Akershus)

Våre førstekandidater i stortingsvalget

Tone Mørk

1. kandidat Østfold – Tone Mørk

Slide 1 tekst

Sajid Mukthar

Sajid Mukthar

Kristin Walstad

Førstekandidat Akershus

Våre hjertesaker

 • Barn og unge i lavinntektsfamilier, styrke levekårsutsatte områder
 • En skole som skaper muligheter for alle

Kontakt oss

E-post: viken@partietsentrum.no

100/200/500

Valgfri medlemskontingent

154

medlemmer i PS Viken

3 valgkretser

i Stortingsvalget 2021

Vår visjon.

Vi vil gi alle en mulighet